HUVILAN SÄÄNNÖT

Vierailijoiden viihtyvyys on ykkössijalla ja sen takia olemme luoneet yhtenäiset säännöt kaikille huvilavieraillemme.

Kaikki sivustollamme oleva tieto perustuu sen hetkiseen tietoon, jota pyrimme jatkuvasti päivittämään.

VUOKRAEHDOT

Ilmaherrat noudattaa huvilan välittämisessä seuraavia ehtoja. Ehdot ovat kumpaakin osapuolta sitovia, kun asiakas on suorittanut näissä sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun. Muiden matkailupalveluiden kaupassa ehtoja noudatetaan soveltuvin osin. Ehdot ovat voimassa toistaiseksi ja oikeudet muutoksiin pidätetään.


 

ALUSTAVA VARAUS JA MAKSU

Ilmaherrat voi ottaa vastaan harkintansa mukaan alustavia varauksia. Alustava varaus muutetaan normaaliksi varaukseksi ja laskutetaan vahvistuspäivänä, ellei asiakas ole sitä ennen perunut. Varaus vahvistuu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun ( 20% loma-asunnon vuokrasta ) mainittuun eräpäivään mennessä. Loppusuorituksen eräpäivä on viimeistään 30 vrk ennen loman alkua. Mikäli varauksen tekoajankohdasta on alle 30 vrk varatun jakson alkamispäivään, lähetetään vain yksi lasku joka sisältää sekä ennakkolaskun että loppusuorituksen. Ellei asiakas maksa suorituksia eräpäivään mennessä, voi Ilmaherrat yksipuolisesti perua varauksen ja palauttaa kohteen myyntiin. Ellei asiakas peru varaustaan ja kohde jää myymättä siinä olleen maksamattoman varauksen ( jota ei ole kirjallisesti peruttu ) takia, peritään varausmaksu asiakkaalta. Laskun yhteydessä lähetetään asiakkaalle tiedot (pyydettäessä) loma-asunnosta ja sen varustelusta sekä kulkuohjeet avainten luovutuspaikkaan ja lomakohteeseen.


 

PERUUTUKSET JA MUUTOKSET VARAUKSISSA

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti Ilmaherroille. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Ilmaherroille. Varauksen peruuttamisessa pidätetään aina siihen mennessä maksettu ennakkomaksu. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 30 vrk ennen varausjakson alkua, veloitetaan koko varauksen hinta. Siinä tapauksessa, että Ilmaherrat saa vuokratuksi lomakohteen toiselle asiakkaalle, palautetaan vuokra siltä osin, kun uudelta asiakkaalta saadaan vuokraa. Suoritettua 20 % ennakkomaksua ja toimitusmaksua ei kuitenkaan palauteta. Mikäli peruutus tapahtuu syystä, että asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa asuva henkilö äkillisesti sairastuu, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai menehtyy, palautetaan suoritetut maksut. Edellä tarkoitettu tapahtuma on osoitettava luotettavalla tavalla ( lääkärintodistus tms. ). Peruutukset on ilmoitettava viipymättä. Mikäli asiakas muuttaa loma-asuntoa tai loman ajankohtaa, tai peruuttaa osan vaaraamistaan loma-asunnoista, sitä katsotaan aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena. Mikäli matkapalveluiden varausta muutetaan asiakkaan pyynnöstä useammin kuin kerran, peritään toisesta ja jälkeisistä muutoksista, kustakin 50 € maksu.


 

ILMAHERROJEN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Ilmaherrat voi asiasta ilmoittamatta perua eräpäivänä maksamattoman varauksen. Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este, voi Ilmaherrat peruuttaa maksetunkin varauksen. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan myös Ilmaherroille ilmoittamaton loma-asunnon myynti tai omaan käyttöön otto.
Ilmaherrat ilmoittaa mahdollisimman pian asiakkaalle peruutuksesta. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Ilmaherroille maksamansa vuokra takaisin. Ilmaherrojen vastuu rajoittuu vain Ilmaherroille maksetun summan palauttamiseen, eikä velvoitetta korvaavan kohteen tarjoamiseen ole. Ylivoimainen este -tapauksessa Ilmaherrat voi mahdollisuuksiensa mukaan tarjota varauksen peruuttamisen vaihtoehdoksi varauksen vaihtamista toiseen kohteeseen.


 

AVAINTEN LUOVUTUS, KÄYTTÖ JA PALAUTUS

Kohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00. Kohteen avaimet annetaan ilmoitetusta paikasta, ellei kohteen tiedoissa toisin mainita. Asiakkaalla on käytössään kohteessa 2 avainta, jotka molemmat palautetaan lähtiessä kohteen pöydälle, ellei kohteessa ole muuta ohjetta. Kadonneesta avaimesta peritään lukon vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset.

Isännän tavoitat puhelimitse. Puhelinnumerot löytyvät yhteystiedot sivuilta.
Siivouspalvelua ja emännän tehtäviä hoitaa Tiina Mönkkönen 044-2929402.


 

OLESKELU KOHTEESSA / POISTUMINEN

Huvilaa, rantamökkiä ja tulevaa vierasmajaa vuokrataan yhdessä tai erikseen. Vuokraan kuuluu kyseisen tilan tai tilojen vapaa käyttöoikeus. Vuokraan sisältyvät lisäksi paikalla olevat varusteet. Poistuttaessa kohteesta asiakkaan on tiskattava tiskit ja huolehdittava kohtuullisen järjestyksen jättämisestä jälkeensä. Samoin asiakkaan on huolehdittava siitä, että mikään tarpeeton sähkölaite tai esim. vesihana ei jää päälle.


Veloitustaulukko

 

VAURIOT, PUUTTEET JA REKLAMAATIOT

Kaikki lomakohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset tulee osoittaa välittömästi loma-asunnon huoltajalle, jolloin ne voidaan mahdollisuuksien mukaan korjata tai kompensoida. Jos haittatekijää ei voida heti kompensoida, on asiasta tehtävä välitön kirjallinen reklamaatio Ilmaherroille. Jälkikäteen tehtyjä valituksia ei oteta huomioon. Samoin asiakas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi ja korvaamaan lomakohteelle ja sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot. Ilmoittamattomat vauriot laskutetaan todellisten kulujen mukaan jälkikäteen. Ilmaherrat ei vastaa niistä virheistä loma-asuntojen ennakkotiedoissa, jotka ovat syntyneet varausajankohdan jälkeen äkillisten olosuhdemuutosten takia ( esim. sinilevä, lumi- tai jäätilanteen muutos, rakennustyöt naapuritonteilla, metsänhoitotyöt tontin läheisyydessä tms. ) tai johtuen omistajan tekemistä varustelu tms. muutoksista, joita ei ole ilmoitettu. Jos asiakas ja Ilmaherrat eivät pääse em. seikoissa yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.


 

HENKILÖMÄÄRÄ

Loma-asunnon suurin sallittu henkilömäärä on sama kuin asunnon vuoteiden ja lisävuoteiden määrä. Henkilömäärä on ilmoitettava varausta tehtäessä, eikä sitä saa ylittää. Ylimääräisistä henkilöistä peritään 60 € / hlö / vrk lisämaksu käteisenä.


 

TUPAKOINTI JA LEMMIKIT

Tupakointi on sallittu vain loma-asuntojen ulkopuolella siihen varatulla paikalla. Luvattomasta sisällä tupakoinnista veiloitetaan 100 € tuuletusmaksu. Ilmaherrat ei vastaa luvattomasta tupakoinnista aiheutuneista allergia- tms. ongelmista asiakkaille.

Lemmikkien tuominen ei ole sallittua.


 

LISÄPALVELUT

Voit myös tilata lisäpalveluita, kuten lisäliinavaatteita ja -pyyhkeitä, halutessasi saat isännän/emännän vastaan, kukka-asetelman/ hedelmäkorin pöydälle, saunan lämpiämään tms.
Voit esittää erityistoiveesi varausta kysyessäsi tai kyselylomakkeella.

Kyselylomake