VILLANS REGLER

Våra gäster skall kunna njuta av sin tid på villan, därför har vi gjort gemensamma regler för alla som gästar där.

All information på våra hemsidor grundar sig på uppgifter som då är giltiga. Vi uppdaterar sidorna enligt behov.

HYRESVILLKOR

Ilmaherrat följer i uthyre av villan följande villkor. Vilkoren binder båda parterna, genast då kunden har betalat förhandsbetalningen som beskrives i dessa kontraktuppgifter. Villkoren gäller tills vidare och rätt till förändringar vidhålles..


 

PRELIMINÄR BOKNING OCH BETALNING

Ilmaherrat kan efter övervägning ta preliminära bokningar. Den preliminära bokningen blir normal och faktureras den dag bokninger styrkes, ifall kunden inte före detta har annulerat sin bokning. Bokningen styrkes då kunden har betalat förhandsbetalningen
( 20% av totalhyran ) före förfallodagen. Slutbetalningens förfallodag är senast 30 dygn innan start av hyrtiden. Ifall bokningen är gjord senare än 30 dagar före start av hyrestiden, skickas endast en faktura som innehåller både förhandsbetalningen och slutsumman. Ifall kunden inte betalar innan förfallodagen, kan Ilmaherrat ensidigt återkalla bokningen och hyra villan vidare. Ifall kunden inte återkallar bokningen och villan blir ohyrd på grund av den obetalda bokningen ( som inte är skriftligt återkallad ) , uppbärs förhandsbetalningen från kunden.
Tillsammans med fakturan skickas enligt begär information om villan och dess utrustning, samt guidning till utlämning av nycklarna och själva villan.


 

ANNULERING OCH ÄNDRING AV BOKNING

Annulering skall alltid göras skriftligt till Ilmaherrat. Annuleringen anses aktiv då Ilmaherrat har fått veta om detta. Ifall annulering sker, anhålles alltid förhandsbetalningen som är betalad vid tidpunkten av annuleringen. Ifall annulering av bokningen sker senare än 30 dagar före start av hyrestiden, faktureras hela hyran. Ifall Ilmaherrat lyckas hyra villan, returneras betalningen till den grad, som den nya hyraren betalar. Den betalda 20 % förhandsbetalningen och andra betalda kostnader returneras inte. Ifall annuleringen sker på grund av att kunden eller någon i sambo med honom plötsligt insjuknar, hamnar i en allvarlig olycka eller omkommer, returneras betalda summan. Den beskrivna "Force majeur" skall bevisas på ett pålitligt sätt (läkarintyg eller motsvarande). Återkall skall meddelas omedelbart. Ifall kunden byter villa eller hyrestid, eller återkallar en del av de bokade villorna, anses detta som annulering av den gamla bokningen och nybokning. Ifall bokningar av olika servisar av kunden ändras mer än en gång, faktureras 50 € för varje omändring.


 

BOKNINGENS ANNULERING AV ILMAHERRAT

Ilmaherrat kan annulera utan att i förhand meddela om saken en bokning som inte är betalad innan förfallodagen. Om det är fråga om en "Force majeur", kan Ilmaherrat annulera även en betald bokning. Som "force majeur" anses salu av villan eller tagning till eget bruk.
Ilmaherrat meddelar kunden om ett sådant fall snabbast möjligt. Kunden har i sådant fall rätt att få betalda pengar återbetalda. Ilmaherrats ansvar begränsar sig endast till summan som redan är betalad till dem och det finns ingen plikt att skaffa en motsvarande villa. I en "force majeur" situation kan Ilmaherrat till sin bästa förmöga erbjuda som en option till annulering, utbyte till en annan villa.


 

UTLÄMNING AV NYCKLAR, ANVÄNDNING OCH INLÄMNING

Villan är i kundens användning från klo. 16 ankomstadagen till klo. 12 avgångsdagen. Villans nycklar utlämnas i ett på förhand nämnt ställe, om inget annat har överenskommits. Kunden har i sin användning 2 st. nycklar, som lämnas på villans bord vid avfärd, iom inget annat har överenskommits. Ifall nyckeln försvinner uppbör man de verkliga kostnaderna som tillkommer av byte av låsen.

Värden är anträffbar i detta nummer...


 

VARELSE I VILLAN

Till hyran ingår fri användning av villan till att bo där. Till hyran ingår också den utrustning som framkommer i bokningsdokumentet.Till veckohyran ingår sängkläder (12 st. bäddade sängar + extra beställda) och handdukar för alla anmälda personer och slutstädning. För extra handdukar och sängar faktureras skilt. Kortare vistelser
faktureras på följande sätt: sängkläder 12€ /st. eller som färdigt bäddat 15 €/st. dessutom faktureras slutstädningen 120 € /villan + 25 € strandbastun och för större smuts-, dryck- eller matspillor 30 €/timme. Extra sängkläder finns att få till tilläggspris.


Veloitustaulukko

 

SKADOR, BRISTER OCH REKLAMATIONER

Alla anmärkelser som har att göra med villans utrustning och kondition skall omedelbart förmedlas till villans värde. Då kan man man genast reparera eller förnya dem. Om inte bristen kan genast kompenseras bör man omedelbart göra en skriftlig reklamation till värden. Klagomål som kommer i efterhand noteras inte. Likväl är kunden skyldig att omedelbart meddela och ersätta skador som är orsakade av honom. Skador som är omeddelade, faktureras i efterhand enligt de verkliga kostnaderna. Ilmaherrat tar inte ansvar för oväntade förändringar i omständigheter som har inträffat efter bokningen (t.ex. blåalg, förändring av snö- och isläget, byggarbeten på granntomterna, skogsarbeten i närheten av villan) , eller förändringar i utrustningen som ägaren har omeddelat utfört.
Om inte kunden och Ilmaherrat kan komma överens om dylika saker, kan kunden föra saken fram till konsumentklagonämnden.


 

PERSON ANTAL

Största möjliga person antal i villan är samma som mängden av sängarna och extra bäddarna.
Person antalet skall nämnas vid bokning, och det får inte överskridas. För övriga personer skall betalas kontant 60 € / person / dygn.


 

RÖKNING OCH HUSDJUR

Rökning är tillåtet endast på plats som är reserverat för det utanför villan. Olåvlig rökning inomhus leder till en vädrings avgift som är 100 €. Ilmaherrat ansvarar inte för allergi- och dylika problem som orsakas av olåvlig rökning i villan.

Det är tyvärr inte låvligt att ta med husdjur.


 

TILLÄGGS SERVISER

Du kan beställa tilläggs servisar, så som extra sängkläder eller handukar. Om du vill, kan vi ordna värden/värdinnan på plats, blommor i krukor, frukter i skål och bastun färdig värmd.
Då du gör en förfrågning om bokningar eller använder kontakta oss -formulären, kan du komma fram med önskomål som du skulle villa ha.

kontakta oss